องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

จ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนตะวันออก ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.พิบูลมังสาหาร

ข่าวประจำวันที่ : 29 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นางอรนุช จินตะเวช รองนายก อบจ.รักษาราชการแทน นายก อบจ. มอบให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนตะวันออก ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.พิบูลมังสาหาร ดังนี้

1.นายสุริโย เลาหะวนิช 18 ปี
13 ม.8 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร
ความพิการทางสติปัญญา (พัฒนาการช้า)
แจ้งซ่อมรถวีลแชร์

2.นายรังสี หวังดี 33 ปี
297 ม.6 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร
ความพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาสองข้างอ่อนแรง) แจ้งซ่อมรถวีลแชร์

3.นางสาวทิพย์จันทร์ ผิวก่ำ 56 ปี
13 ม.8 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
ความพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาสองข้างอ่อนแรง) ส่งมอบรถสามล้อโยก

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี