องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561***

ข่าวประจำวันที่ : 31 พฤษภาคม 2561

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561***
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ตลอดจนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนั้น ยังทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างนักเรียน ครู ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง12แห่ง อีกทั้งได้มีการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนและครู ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ 1 สื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป

#ฐนิตา-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/
ธีรพล - ภาพเคลื่อนไหว/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี