องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 4 อำเภอน้ำขุ่น ***

ข่าวประจำวันที่ : 25 พฤษภาคม 2561

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 4 อำเภอน้ำขุ่น ***

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่4 อำเภอน้ำขุ่น โดยมีว่าที่ร้อยตรีลานนท์ หนูนชู ปลัดอำเภอน้ำขุ่นเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นปัญหาวิกฤติการระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น เพื่ออบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ จำนวน 450คน

#ฐนิตา-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/ ธีรพล-จอโปรเจ็คเตอร์/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี