องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และจัดกิจกรรม big cleaning day ตามโครงการฯ 9 ส. ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน***

ข่าวประจำวันที่ : 25 พฤษภาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และจัดกิจกรรม big cleaning day ตามโครงการฯ 9 ส. ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน***

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยการทำความสะอาดพื้นทร่บริเวณวัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย) ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 และในภาคบ่ายที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน ตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม big cleaning day ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน ในการร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานให้น่าอยู่ ซึ่งกิจกรรม 9 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุขภาพ สวยงาม สัมฤทธิ์ผล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าทำงาน และเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ความสะอาดสำนักงาน พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย

สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-ภาพวีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี