องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 3 อำเภอศรีเมืองใหม่ ***

ข่าวประจำวันที่ : 24 พฤษภาคม 2561

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 3 อำเภอศรีเมืองใหม่ ***

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่3 อำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอศรีเมืองใหม่เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นปัญหาวิกฤติการระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น เพื่ออบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ จำนวน 450คน

#ฐนิตา-ข่าว/ โกศล-ภาพนิ่ง/ กฤตพรต-จอโปรเจ็คเตอร์/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี