องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

* อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี **

ข่าวประจำวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561

* อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี **
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมคุณธรรมชั้น2
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
#ฐนิตา-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/ ธีรพล-ภาพเคลื่อนไหว/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี