องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “อุบลราชธานีเกมส์” สำรวจสนามกีฬาที่จะใช้ในพิธีเปิด -ปิด แห่งที่ 3 ***

ข่าวประจำวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561

***คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “อุบลราชธานีเกมส์” สำรวจสนามกีฬาที่จะใช้ในพิธีเปิด -ปิด แห่งที่ 3 ***

วันที่ 23 พ.ค. 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับและนำคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “อุบลราชธานีเกมส์” สำรวจสนามกีฬาจังหวัดที่ใช้ในพิธีเปิด-ปิด แห่งที่ 3 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ซึ่งจะใช่เป็นสนามแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล รักบี้ฟุตบอล และเทนนิส อีกด้วย
โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการประสานจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการประชุมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2565) ซึ่งกำหนดการประชุมนำเสนอข้อมูลในวันนี้ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว คณะกรรมการฯได้เดินทางตรวจสภาพสนามแข่งขันที่กำหนดใช้ในพิธี เปิด-ปิด และจัดการแข่งขัน ทั้งหมด 4 แห่ง รวมทั้งสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) ซึ่งเป็นสนามที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “อุบลราชธานีเกมส์” จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 29 พฤศจิกายน 2565 นี้

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี