องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**

ข่าวประจำวันที่ : 22 พฤษภาคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2549 ครั้งที่1/2561 โดยมีคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและพัฒนาการดำเนินงานด้านการซื้อขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าทั่วไปของโอทอป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ฐนิตา-ข่าว/ เทียนชัย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี