องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 23 ***

ข่าวประจำวันที่ : 15 พฤษภาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 23 ***

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
นายสมเดช แสวงสาย รองนายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 23 ณ หอประชุม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีนายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อุบลราชธานี และสมาชิก อสม.ในเขตพื้นที่ อ.เขื่องใน เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 350 คน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จ.อุบลราชธานี จำนวน 25 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 23 โดยภายในงานมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในรูปลักษณ์ใหม่ การสร้างความสมดุลระหว่างรูปแบบการให้บริการ กับรูปแบบการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพในชุมชน โดย อสม.ที่ผ่านการอบรม จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป

จารุณี-ข่าว/ โกศล-ภาพนิ่ง/กฤตพรต-ภาพเคลื่อนไหว/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี