องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอสว่างวีระวงศ์ ***

ข่าวประจำวันที่ : 11 พฤษภาคม 2561

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอสว่างวีระวงศ์ ***

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอสว่างวีระวงศ์ ภายใต้ "โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้ แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี " ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนางรำพูน ตันติวณิชชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีเปิด
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้ แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายยาเสพติด กฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆที่ควรรู้ ให้ประชาชนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจกฏหมายและสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปราศจากความขัดเเย้ง

ภูมินทร์ - ข่าว/พอชาย - ถ่ายภาพ/พิสุทธิ์ - ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี