องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอนาตาล ***

ข่าวประจำวันที่ : 09 พฤษภาคม 2561

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอนาตาล ***

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอนาตาล ภายใต้ชื่อ "โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้ แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี " ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายนพดล ห้วยอำพัน นายอำเภอนาตาล เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสิงหนาท ขันสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีเปิด
สำหรับโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้ แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายยาเสพติด กฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆที่ควรรู้ ให้ประชาชนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจกฏหมายและสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปราศจากความขัดเเย้ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 และในปีนี้มีเป้าหมายอบรมให้แก่ประชาชนและเยาวชน จำนวน 2,400 คน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและเยาวชนให้ได้อย่างแพร่หลายและทั่วถึงมากที่สุด

ภูมินทร์ - ข่าว/พิสิษฐ์ - ถ่ายภาพ/พิสุทธิ์ - ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี