องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” รุ่นที่ 3 โรงเรียนบัวงามวิทยา อ.เดชอุดม***

ข่าวประจำวันที่ : 08 พฤษภาคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” รุ่นที่ 3 โรงเรียนบัวงามวิทยา อ.เดชอุดม***

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนบัวงามวิทยา ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยโครงการ“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” นี้เป็นโครงการที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาสภาพสังคมปัจจุบันว่า มีวิถีชีวิตห่างไกลจากพระพุทธศาสนาและมีความเชื่อในค่านิยมที่ผิด ขาดที่พึ่ง และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จนเป็นที่มาของปัญหาสังคม ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมกับ โรงเรียนบัวงามวิทยา จัดโครงการอบรม ดังกล่าวขึ้น เพื่อขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดดี ทำดี และปฏิบัติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561

#ฐนิตา-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/ธีรพล-ภาพเคลื่อนไหว/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี