องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล ประจำปี 2561**

ข่าวประจำวันที่ : 04 เมษายน 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล ประจำปี 2561**

วันที่ 4 เมษายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปิดและมอบใบประกาศเกียรติบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล ประจำปี 2561 โดยมี นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัดอบจ.อุบลราชธานี และว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา วาสนสิทธิ ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี ร่วมในพิธี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา &กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้บูรณาการร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล ให้กับข้าราชการ บุคลากร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจในเรื่องของการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ทำหน้าที่ตัดสิน ให้มีความรู้เรื่องกฎกติกา และรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการทำหน้าที่ผู้ตัดสิน เพื่อให้การตัดสินกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล เป็นไปโดยถูกต้องและมีมาตรฐานสูงขึ้น

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี