องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2561**

ข่าวประจำวันที่ : 03 เมษายน 2561

*อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2561**

วันที่ 3 เมษายน 2561
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2561 โดยมีนางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดอบจ.อุบลราชธานี นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดอบจ.อุบลราชธานี และนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับตลาดประชารัฐทุกประเภทมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการตลาด โดยมีทีมวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 280 คน

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี