องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล**

ข่าวประจำวันที่ : 02 เมษายน 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล**

วันที่ 2 เมษายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจในเรื่องของการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ทำหน้าที่ตัดสิน ให้มีความรู้เรื่องกฎกติกา และรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการทำหน้าที่ผู้ตัดสิน เพื่อให้การตัดสินกีฬาฟุตซอลเป็นไปโดยถูกต้องและมีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

#สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี