องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*อบจ.อุบลฯ ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 **

ข่าวประจำวันที่ : 30 มีนาคม 2561

*อบจ.อุบลฯ ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 **

วันที่ 30 มีนาคม 61
สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ ( 9 ส.) โดยได้กำหนดให้มีการทำ big cleaning day ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งกิจกรรม 9 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุขภาพ สวยงาม สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อีกทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ บริเวณโดยรอบสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าทำงาน และเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ความสะอาดสำนักงาน พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย

สมใจ-ข่าว/อุไรวรรณ-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี