องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

ข่าวประจำวันที่ : 15 มีนาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

วันที่ 15 มีนาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายก อบจ. อุบลราชธานี มอบหมายให้นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ อบต.ยางสักโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.ยางสักโพหลุ่ม พร้อมด้วยส่วนราชการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้วย
โดยคณะทำงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจพื้นที่และร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ อบต.ยางสักโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

จารุณี-ข่าว/ ณัฐพล-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี