องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ”รุ่นที่ 2 ***

ข่าวประจำวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ”รุ่นที่ 2 ***

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมเดช แสวงสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดุบลราชธานี โดยโครงการ“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ”เป็นโครงการที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาสภาพสังคมปัจจุบันว่า มีวิถีชีวิตห่างไกลจากและศาสนา มีความเชื่อในค่านิยมที่ผิด ขาดที่พึ่ง และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสังคม ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนาคำวิทยาจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดดี ทำดี และปฏิบัติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิน 323 คน

#สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพนิ่ง/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี