องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี นำนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว***

ข่าวประจำวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561

***อบจ.อุบลราชธานี นำนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว***

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียน น้ำขุ่น อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการอบรมให้มีความคิด และพฤติกรรมการแสดงออก ที่ถูกต้องดีงาม และเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางป้องกัน ความรุนแรงในครอบครัวและสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป โดยมีนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน

สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพนิ่ง ธีรพล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี