องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี**

ข่าวประจำวันที่ : 07 ธันวาคม 2560
อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี**

วันที่ 7 ธันวาคม 2560
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคมได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ทั้งหมดรวม12 ราย ใน 3 อำเภอ ได้แก่เขตอำเภอเขมราฐ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.นายเวทไชย ธรรมธร 29 ปี 23 ม.7 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร
2.นายสมชัย หอมสินธิ์ 59 ปี 71 ม.7 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร
3.นายใหม่ ภูแสน 72 ปี 44 ม.13 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร
4.นางเพียร สอนง่าย 70 ปี 308 ม.1 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร
5.นายรังสี หวังดี 32 ปี 297 ม.6 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร
# เขตพื้นที่อำเภอเขื่องใน จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายทา สมคะเนย์ อายุ 95 ปี ที่อยู่ 67 หมู่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภอ เขื่องใน
2. นายเขียน บุญถูก อายุ 75 ปี ที่อยู่ 106 หมู่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน
3. นายเอกลักษณ์ ลาลี อายุ 34 ปี ที่อยู่ 132 หมู่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน
4. นางสาวพวย สมคะเนย์ อายุ 82 ปี ที่อยู่ 44 หมู่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน
# เขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวนงนุช สมนึก อายุ 44 ปีที่อยู่ 43 หมู่3 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล
2. นายแดง โขหานาม อายุ 74 ปี ที่อยู่ 52 หมู่3 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล
3. นางทอง ฉลาดหมูน อายุ 84 ปี ที่อยู่ 20 หมู่3 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการซ่อมกายอุปกรณ์ฟรี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ แก่พี่น้องผู้พิการชาวอุบลราชธานี โดยใช้เป็นศูนย์ซ่อม-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับคนพิการ อาทิ รถเข็น รถโยก ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยฟังและอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ช่วยคนพิการที่ไม่ใช้แล้วเพื่อให้คนพิการในจังหวัดอุบลราชธานีหรือต่างจังหวัดได้รับการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฐนิตา-ข่าว/กองส่งเสริมฯ-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี