องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

ข่าวประจำวันที่ : 03 ธันวาคม 2560

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

วันที่ 3 ธันวาคม 2560
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ฤทธิ์สิงห์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วม ตักบาตรและถวายดอกบัว ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง
ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม ร่วมไปถึงการฟื้นฟูอนุรักษ์ศาสนาไม่ให้สาบสูญไปจากสังคม

#ฐนิตา-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี