องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจคนพิการ ที่ อ.เขื่องในและ อ.บุณฑริก จำนวน 8 ราย**

ข่าวประจำวันที่ : 04 กันยายน 2560

**อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจคนพิการ ที่ อ.เขื่องในและ อ.บุณฑริก จำนวน 8 ราย**

วันที่ 4 กันยายน 2560 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่ อำเภอเขื่องใน และ อำเภอบุณฑริก เพื่อตรวจเยี่ยมและซ่อมแซมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการตามโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคนพิการ จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1.นายทองพูล บุ้งทอง อายุ 79 ปี 2.พระสอน บุญเอื้อ อายุ 43 ปี 3.นางสาวเพ็ญประภา สุดา อายุ 21 ปี 4.นายปิยะ โคตรพงษ์ อายุ 36 ปี 5.นางสาวสวย ศรีแก้ว อายุ 42 ปี 6.นางสาวสุพรรษา คณารัตน์ อายุ 24 ปี 7.นายคนองศักดิ์ ธงชัย อายุ 44 ปี
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยการนำบุคลากรไปเยี่ยมคนพิการถึงบ้าน นอกจากนี้ยังช่วยเหลือคนพิการด้วยการนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตของคนพิการมาซ่อมแซมฟรีหากเกิดการชำรุด ซึ่งจะทำให้ผู้พิการได้รับบริการด้านการแพทย์ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของภาครัฐสามารถกระจายออกสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

สมใจ-ข่าว/กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
1_resize.jpg
1_resize.jpg
2_resize.jpg
3_resize.jpg
4_resize.jpg
5_resize.jpg
6_resize.jpg
7_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี