องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 4

ข่าวประจำวันที่ : 30 มิถุนายน 2560

โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 4

วันที่ 30 มิถุนายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้ทรงเล็งเห็นปัญหาสภาพสังคมในปัจจุบันว่ามีวิถีชีวิตห่างไกลจากวัดและศาสนา ขาดที่พึ่งพิงและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอันเป็นที่มาของปัญหาสังคมต่างๆโดยมีนายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ตามแนวทางวิถีไทยให้กับนักเรียน โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมราษฏร์รังสรรค์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2560 นี้
ลำดับต่อมานายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย
สุธิดา-ข่าว/ พอชาย-ภาพ,นิ่ง/ธีรพล-วีดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี