องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

นโยบาย"สุขภาพดี" อบจ. อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ข่าวประจำวันที่ : 22 สิงหาคม 2560

นโยบาย"สุขภาพดี" อบจ. อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2560
นางอรนุช จินตะเวช รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสุจิตรา จองโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบกายอุปกรณ์รถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ รายนางสี เชื้อชัย บ้านเลขที่ 174 หมู่11 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ,นายสมพงษ์ ยิ้มเกิด, นางสำลี นิยมวงษ์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ 151 หมู่12 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี, นายปรีชา รักษา อายุ 32 ปี ที่อยู่ 119 หมู่12 บ้านคอแลนน้อย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก นายสุทธกร ปุริวงศ์ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 2/1 ม.1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริกและนางวันทา กุมแก้ว อายุ57 ปี บ้านเลขที่ 57/1 หมู่14 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินงานภายใต้นโยบาย "สุขภาพดี " ของ อบจ.อุบลราชธานี ด้านการห่วงใยใส่ใจผู้พิการและผู้สูงอายุ

#ฐนิตา-ข่าว/ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี