องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวประจำวันที่ : 11 สิงหาคม 2560

จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
.....นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กองกิจการพาณิชย์ ร่วมกับ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. อุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยเทคนิค 9 ส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานีขนส่งให้เกิดความสะอาด สวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ

สมใจ-ข่าว/กองทรัพยากรฯ-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี