ค้นหาหัวข้อข่าว

เปิดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560

ข่าวประจำวันที่ : 10 สิงหาคม 2560

เปิดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
.....นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้ประกอบการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท
โดย กองคลัง อบจ. อุบลราชธานี จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อกฎหมาย ระเบียบการชำระค่าธรรมเนียม บทกำหนดโทษในการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ อีกทั้งสร้างความเข้าใจในการนำรายได้ จากการจัดเก็บนี้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอุบลราชธานี ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง /วนัส-ภาพวิดีโอ /พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg