องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ร่วมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลอ.พิบูลมังสาหาร

ข่าวประจำวันที่ : 09 สิงหาคม 2560

ร่วมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลอ.พิบูลมังสาหาร

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
.....นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ. อุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลอ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยระบายน้ำแม่น้ำมูลที่กำลังเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่น้ำมูลไหลและระบายไม่ทัน อีกทั้งจะมีมวลน้ำจำนวนมากจากแม่น้ำชีไหลมาสมทบกันเกรงจะทำให้ระดับน้ำท่วมบ้านเรือนของราษฎร และระหว่างทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีประกาศปิดการสัญจรข้ามสะพาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในระหว่างการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. และสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปยังอำเภอโขงเจียม ให้ใช้เส้นทาง อำเภอตาลสุม-อำเภอโขงเจียม แทน และถ้าหากจะเดินทางผ่านอำเภอพิบูลมังสาหารไปยังอำเภอโขงเจียม ให้ใช้เส้นทาง อำเภอสิรินธร-นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย-อำเภอโขงเจียม ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวและใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มาเป็นประจำ ให้หลีกเลี่ยงไปใช้สะพานตาลสุม-สว่างวีระวงศ์ แล้วย้อนกลับมาอำเภอพิบูลมังสาหารแทน ไปพลางก่อน จนกว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จ

#จารุณี-ข่าว/ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี