องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 05 สิงหาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
.....นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทาง
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอสว่างวีระวงศ์
และอำเภอม่วงสามสิบ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งสร้างและกระจายรายได้แก่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการสร้างความพร้อมและความเข็มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีหน่วยงาน
ราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางสำรวจในครั้งนี้จำนวน 30 คน

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี