องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"

ข่าวประจำวันที่ : 03 สิงหาคม 2560

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"

วันที่ 3 สิงหาคม 2560
.....นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทีมแพทย์ /พยาบาลออกคัดกรองตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น ให้กับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก บ้านยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจพี่น้องประชาชน" หรือ "อบจ.พาหมอมาคำคีง"
เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ ประชาชน ฟรี! อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดัน
โลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และบริการนวดแผนไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก
สุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ฐนิตา-ข่าว/ ธีรพล-ภาพ /พิสุทธิ์ ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี