องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการผลิตละพัฒนาบุคลากรผู้บริบาลและการแพทย์แผนไทย

ข่าวประจำวันที่ : 31 กรกฎาคม 2560

โครงการผลิตละพัฒนาบุคลากรผู้บริบาลและการแพทย์แผนไทย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
.....กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการฝึกอบรมตามโครงการผลิต
และพัฒนาบุคลากรผู้บริบาลและการแพทย์แผนไทย จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ของการฝึกอบรม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแก้เจ็บในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นการบริบาลผู้สูงอายุ
และ ผู้ป่วยเรื้อรัง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สมใจ-ข่าว/กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี