องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

รับมอบรถวิลแชร์ จำนวน 2 คัน

ข่าวประจำวันที่ : 01 สิงหาคม 2560

รับมอบรถวิลแชร์ จำนวน 2 คัน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560
.....ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบรถวิลแชร์ จำนวน 2 คัน จากคุณสมชีพ ชีพดำรงสกุล
และคุณเสาวคนธ์ เทพสุวรรณวร ซึ่งเป็นผู้บริจาคให้กับทางศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ อบจ.อุบลราชธานี เพื่อให้ทางศูนย์ฯนำ
ไปส่งมอบต่อให้กับผู้พิการที่จำเป็นต้องใช้รถวิลแชร์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ต่อไป ตามโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจผู้พิการ
โดยมีนางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อม
เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

#จารุณี-ข่าว/ธีรพล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี