องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจแสดงความอาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 01 สิงหาคม 2560

โครงการพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจแสดงความอาลัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560
.....นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในโครงการพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจแสดงความอาลัย
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1– 3
สิงหาคม 2560 โดยมีประชาชน จาก อ.พิบูลมังสาหาร อ.สิรินธร อ.โขงเจียม อ.ตาลสุมและ อ.เหล่าเสือโก้ก รวม700คน
ร่วมเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี
.....โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดนำประชาชน เดินทางรวมทั้งหมด 7 รุ่นๆละ 700 คน รวม 4,900 คน
โดยในการเดินทางครั้งนี้เป็นระยะที่ 2 รุ่นที่ 6มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถ
เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ และแสดงความอาลัยต่อพระมหากษัตริย์พระผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้
ด้วยตนเอง ซึ่งในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่ร่วมเดินทางตลอดการเดินทางทั้งไปและกลับด้วย

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/ธีรพล-ภาพวีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

1_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี