องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาต

ข่าวประจำวันที่ : 01 สิงหาคม 2560

เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาต

วันที่ 1 สิงหาคม 2560
.....เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาต ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อนำขึ้นไปพักอาศัยอยู่ชั้น 2 ของบ้าน เพื่อความปลอดภัย
เนื่องจากระดับน้ำของแม่น้ำมูลน้อยได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นและล้นตลิ่งใกล้ถีงตัวบ้าน ณ ซอยพนม 9 ถนนพนม ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

#ฐนิตา-ข่าว/ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี