องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ร่วมใจแสดงความอาลัย ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6

ข่าวประจำวันที่ : 02 สิงหาคม 2560

ร่วมใจแสดงความอาลัย ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560
โดยมีประชาชน จาก อ.พิบูลมังสาหาร อ.สิรินธร อ.โขงเจียม อ.ตาลสุมและ อ.เหล่าเสือโก้ก รวม700คนร่วมเดินทางเข้า
กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี
.....โดยในการเดินทางครั้งนี้เป็นระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถ
เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ และแสดงความอาลัยต่อพระมหากษัตริย์พระผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้
ด้วยตนเอง ซึ่งในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อำนวยความ สะดวกแก่ประชาชนตลอด
การเดินทางทั้งไปและกลับด้วย

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/ครรชิต-ภาพวีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

1_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี