องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ซ่อมแซมถนนเขตตำบลตบหู

ข่าวประจำวันที่ : 20 กรกฎาคม 2560

ซ่อมแซมถนนเขตตำบลตบหู

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
.....นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง
ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนเขตตำบลตบหู และ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม ระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อ
ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย
ของนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา
และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

ฐนิตา-ข่าว/กองช่าง -ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี