ค้นหาหัวข้อข่าว

ซ่อมถนน สายบ้านวังยาง-บ้านบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ

ข่าวประจำวันที่ : 18 กรกฎาคม 2560

ซ่อมถนน สายบ้านวังยาง-บ้านบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท ลงพื้นที่ซ่อมถนน สายบ้านวังยาง-บ้านบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง
และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน
ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

จารุณี-ข่าว/กองพัฒนาชนบท-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg