องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ข่าวประจำวันที่ : 18 กรกฎาคม 2560

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ต้อนรับคณะทหารอากาศและกลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ จาก กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
ที่มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องประชุมทำเชิดชูคุณธรรม ชั้น 2 อบจ.อุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ประชาชนทั่วไป จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณห้องประชุมศูนย์ Otop Center และห้องประชุมสำนักงาน
อบจ.อุบลราชธานี โดยผู้สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน -15 กันยายน 2560
เวลา 09.00 น-15.00 น. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบจ. อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-250-333
หรือหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ. อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 081-5479309

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี