ค้นหาหัวข้อข่าว

ตรวจรับถนนแอสฟันติก สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า

ข่าวประจำวันที่ : 14 กรกฎาคม 2560

ตรวจรับถนนแอสฟันติก สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้
นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาชนบท
ลงพื้นที่ตรวจรับถนนแอสฟันติก สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม
สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา
และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

สมใจ-ข่าว/กองพัฒนาชนบท-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg