องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2

ข่าวประจำวันที่ : 05 กรกฎาคม 2560

โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2

วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2
โดยมี นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทลแอนด์รีสอร์ท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
โดยได้จัดหารถยนต์ดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อใช้เป็นรถพยาบาลประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน จึงดำเนินการจัดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 จำนวน 175 คน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#ฐนิตา-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ภูมินทร์-วิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี