ค้นหาหัวข้อข่าว

ตรวจรับงานซ่อมปรับปรุงถนน(ถ่ายโอน 1/3008) ลาดยางสายบ้านหนองสองห้อง-บ้านโคกสว่าง

ข่าวประจำวันที่ : 05 กรกฎาคม 2560

ตรวจรับงานซ่อมปรับปรุงถนน(ถ่ายโอน 1/3008) ลาดยางสายบ้านหนองสองห้อง-บ้านโคกสว่าง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท ลงพื้นที่ตรวจรับงานซ่อมปรับปรุงถนน
(ถ่ายโอน 1/3008) ลาดยางสายบ้านหนองสองห้อง-บ้านโคกสว่าง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 3,200 เมตร
และถนน(ถ่ายโอน1/3132) ลาดยางสายบ้านหว้าน-บ้านสว่าง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 3,000 เมตร
เขตพื้นที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุง
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม
สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา
และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

สมใจ-ข่าว/กองพัฒนาชนบท-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg