องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 06 กรกฎาคม 2560

โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้พันตำรวจเอก ประทีป กิจจะวัฒนะ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปิด โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทลแอนด์รีสอร์ท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากนั้นประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมฟื้นฟูบุคลากร
ประจำหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 175 คน

จารุณี-ข่าว/ กฤช-ภาพ/ ภูมินทร์-วิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี