องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

ข่าวประจำวันที่ : 11 กรกฎาคม 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล,ผู้ป่วยและผู้สนใจร่วมกิจกรรม
จำนวนมาก โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ หน่วยบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญชวนประชาชนทั่วไป จิตอาสานักเรียน นักศึกษา
ให้เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณห้องประชุมศูนย์ Otop Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรม
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.
โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-250-333 หรือ 081-5479309 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
อบจ.อุบลราชธานี

#สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี