องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

พิธีเปิด โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 11 กรกฎาคม 2560

พิธีเปิด โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ณ
โรงแรมบ้านสวนคุณตาโฮเทล แอนด์ รีสอรท์ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับจังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดหารถยนต์ดัดแปลง
หลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อใช้เป็นรถพยาบาลประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จึงได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3
จำนวน 175 คน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

#ฐนิตา-ข่าว/ โกศล-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี