องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ แนะนำวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับคณะครูนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

ข่าวประจำวันที่ : 23 มิถุนายน 2560

อบจ.อุบลฯ แนะนำวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับคณะครูนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

วันที่ 23 มิถุนายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชา
สัมพันธ์และสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แนะนำวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับคณะครู
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยมีนายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
และร่วมกิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป จิตอาสา
นักเรียน นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณห้องประชุมศูนย์ Otop Center อบจ.อุบลราชธานี ซึ่งผู้สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมได้
ในวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน -15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น-15.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบจ. อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-250-333

สมใจ-ข่าว/พอชาย-พิสิษฐ์-ภาพ/ภูมินทร์-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี