องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

ข่าวประจำวันที่ : 09 พฤษภาคม 2560

โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ และสารปน
เปื้อนในอาหาร รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมอำเภอเมืองเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกับสำ
นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร อาหาร
ปลอดภัย และความเสี่ยงอันตราย ต่อสุขภาพ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร เข้ารับการอบ
รม จำนวน 200 คน

ฐนิตา-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/ ธีรพล-ภาพวีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
//ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg<< กลับ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี