องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำรถบรรทุกน้ำ ทำความสะอาดล้างพื้นที่บริเวณตลาดกกยาง

ข่าวประจำวันที่ : 04 พฤษภาคม 2560

อบจ.อุบลฯ นำรถบรรทุกน้ำ ทำความสะอาดล้างพื้นที่บริเวณตลาดกกยาง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำรถบรรทุกน้ำ ทำความสะอาดล้างพื้นที่บริเวณ
ตลาดกกยาง ซึ่งเป็นตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารสด
และสินค้ามากมายทำให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น จึงจำเป็นต้องล้างให้เกิดความ
สะอาดและเพื่อให้ถูกสุขลักษณะอนามัยป้องกันโรคระบาดของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
โดยกิจกรรมนี้จะดำเนินการทุกวันพฤหัสบดี ในห้วงระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-กันยายน
2560

สมใจ-ข่าว/กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
//ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี