องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี นำรถแบ็คโฮขุดลอกผักตบชวา แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ หวังชาวบ้านมีที่ทำกิน

ข่าวประจำวันที่ : 26 เมษายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี นำรถแบ็คโฮขุดลอกผักตบชวา แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ หวังชาวบ้านมีที่ทำกิน

วันที่ 26 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นำรถแบ็คโฮลงพื้นที่ ขุดลอกวัชพืช บริเวณคลองคำแสนกวาง อ.วารินชำราบ ซึ่งมีผักตบ
ชวาและวัชพืชขึ้นจำนวนมาก โดยการทำงานในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกัน ระหว่าง องค์การบริ
หารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มทบ.22
และเทศบาลคำน้ำแซบ ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลองน้ำ
สาธารณะ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อกำจัดวัชพืชผักตบชวา ไม่ให้อุดตันทางน้ำไหล
และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพทำการประมงเลี้ยง
ชีพอีกด้วย ด้าน นายผล กิ่งเพชร อายุ 57 ปี เล่าว่า ตนมีอาชีพหาปลาในคลองดังกล่าวขาย
เลี้ยงครอบครัว ในระยะหลังที่ผ่านมาตนและผู้มีอาชีพเดียวกันหาปลาไม่ได้เนื่องจากมีผักตบ
ชวาขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ชีวิตครอบครัวลำบาก ไม่มีรายได้ และวันนี้ อบจ.อุบลราชธานี
ได้ นำรถแบ็คโฮมาขุดลอกให้ก็ดีใจมากๆ จากนี้คิดว่าชีวิตจะดีขึ้น เพราะมีรายได้เลี้ยงครอบ
ครัวเช่นเดิม จึงฝากขอบคุณมายัง นายก อบจ.อุบลราชธานีมากๆที่ห่วงใยประชาชน และแก้
ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอนานอีกด้วย

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ ธีรพล-ภาพวิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี