องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง โรงเรียนห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร

ข่าวประจำวันที่ : 21 เมษายน 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง โรงเรียนห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร

วันที่ 21 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมแพทย์/พยาบาล
ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ โรงเรียนห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพจัดขึ้นภายใต้โครงการ "
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ ประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือดตรวจความเข้ม
ของเลือดการวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไปทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต
และการบริการนวดแผนโบราณ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับ
ความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

พอชาย-ภาพ/ข่าว พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

1.jpg

13.jpg

14.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี