องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

การประชุมผู้จัดการทีม ในการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ.คัพ ครั้งที่ 1

ข่าวประจำวันที่ : 05 เมษายน 2560

การประชุมผู้จัดการทีม ในการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ.คัพ ครั้งที่ 1

วันที่ 5 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานการประชุมผู้จัดการทีม ในการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ.คัพ
ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 สำหรับการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด
อบจ.คัพ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานดีขึ้น
เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้รับประสบการณ์จากการเล่นกีฬา
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการแข่งขันดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่
7 – 9 เมษายน 2560 ซึ่งกำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 8 เมษายน 2560
เวลา 13.00 น. และจะทำการปิดการแข่งขันและมอบรางวัลในวันที่ 9 เมษายน 2560
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (สนามกีฬาทุ่งบูรพา)

สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #สำนักปลัดงค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี