องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมถนนลูกรังที่ชำรุด ตำบลโพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร

ข่าวประจำวันที่ : 05 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมถนนลูกรังที่ชำรุด ตำบลโพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร

วันที่ 5 เมษายน 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน
เกรดบดอัดถนนลูกรังที่ชำรุด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรและขนส่งพืชผลทาง
การเกษตรของประชาชน รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งได้กำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วยด้วย ถนน สะพาน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสาและภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน
ระบบไฟแสงสว่างและเกาะกลางถนน ตลอดปี 2560

สมใจ-ข่าว/อัครเดช กองช่าง-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี